10. listopada 2014.

Pitali smo Srđa Portolana zašto je Dubrovnik toliko specifičan kao destinacija?

Portolan je bio među začetnicima razvijanja dubrovačkog turizma nakon 1995 godine kada započinje priča o Intercon-u i prvim početcima ove tadašnje rent-a-car agencije. Štoviše, Srđ Portolan otvoreno priznaje da je u tim godinama nakon završetka Domovinskog rata i sam „u hodu“ učio o svemu što se ticalo turističke djelatnosti.