3. listopada 2014.

Hrvatsko vanjsko tržište putovanja te utjecaj koji na njega ima poslijeratna generacija “Domovinskog rata”

Hrvatska je zemlja sa četiri milijuna stanovnika, a koja veći dio svog nacionalnog bruto proizvoda ostvaruje kroz prihode iz turizma. Hrvatske su agencije preplavljene ponudama za poslovnu suradnju sa zemljama poput Maldiva, Indije i Vijetnama.