Da li Dubrovnik pruža svojim posjetiteljima zabavni program kvalitetnog sadržaja tijekom ljetne sezone?
16. rujna 2014.
Recite sudbonosno “Da” sa stilom i to u Dubrovniku, Hrvatska
6. listopada 2014.

Hrvatsko vanjsko tržište putovanja te utjecaj koji na njega ima poslijeratna generacija “Domovinskog rata”

Hrvatska je zemlja sa četiri milijuna stanovnika, a koja veći dio svog nacionalnog bruto proizvoda ostvaruje kroz prihode iz turizma. Hrvatske su agencije preplavljene ponudama za poslovnu suradnju sa zemljama poput Maldiva, Indije i Vijetnama. Da biste shvatili proces odlučivanja onih koji putuju izvan Hrvatske, morate shvatiti ovu demografsku skupinu: poslijedomovinsku generaciju. Nalik na milenijsku generaciju u doba holističkog pristupa marketingu za hrvatsku poslijedomovinsku generaciju, dalo bi se u potpunosti reći da koriste integrirane oblike digitalne komunikacije. Štoviše, oni imaju snažan utjecaj na svoje roditelje, ali i bake i djedove. Stoga, neka Vas ne čudi ako vidite da djed kucka po tabletu - odmah ćete znati da mu je unuk obrazovni pripadnik poslijeratne demografske skupine. Oni su okosnica daljnjeg razvitka zemlje, imaju snažan utjecaj na svoje roditelje, te ako je gdin. Horvat ušetao u Vašu agenciju radi najma obiteljske vile u egzotičnoj Kostarici, onda je tome zahvalna njegova kćerka Mila; ili pak ako ste dobili mail od gđe. Horvat radi njenog putovanja u London, te radi kulturološkog razgledanja i kupovanja, onda ju je zasigurno na to nagovorio njen sin Branko. Naime, njihovi roditelji koriste mailove i to više u poslovne svrhe, dok poslijedomovinci komuniciraju putem društvenih mreža pa čak i onda kada njihovi roditelji koriste „fejs“, domovinci nastoje koristiti napredniji tj. brži oblik komunikacije. Domovinci vole umjerenu avanturu, imaju strogu pripadnost brendovima, ali isključivo radi same dodatne vrijednosti. Ovi mladi ljudi vole putovati, upoznavati nove običaje i kulture. Nisu opterećeni ratom, lako prelaze granice, ali su jako ponosni na svoju domovinu Hrvatsku. Oni čine ključ uspješne odluke za inu inozemnu destinaciju.